Quy trình sản xuất

Kỹ thuật làm việc theo nhóm

CNC 2 mài

Kiểm tra 100%

Kiểm tra IPQC

Kiểm tra FQC

Chuẩn bị vật liệu

CNC mài

Khoan

Công việc lắp ráp

Bao bì

Cưa

Cơ khí CNC

Kiểm tra QC

Bức vẽ

Tải

Chỉ cần cho tôi biết những gì bạn muốn, một sản phẩm tùy chỉnh được chào đón!