nhà > Application_Electronic & Electrical_Shells & Covers
Application_Electronic & Electrical_Shells & Covers
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp điện & điện tử
Sản phẩm ứng dụng:

Vỏ & vỏ
Cấu hình thiết bị chung cho vỏ kim loại và vỏ dập:

Gửi yêu cầu, Honger đã sẵn sàng để thiết kế giải pháp máy tốt nhất cho bạn!