nhà > Tủ ứng dụng và điện tử
Tủ ứng dụng và điện tử
Ứng dụng thiết bị xử lý cuộn dây HongEr trong ngành công nghiệp điện & điện tử
Sản phẩm ứng dụng:

Tủ điện
Tủ điện được sử dụng cho các thiết bị điện hoặc điện tử để gắn các công tắc, nút bấm và màn hình. Nó có thể ngăn chặn điện giật cho mọi người và bảo vệ nội dung khỏi môi trường.
Một cấu hình thiết bị chung cho tủ điện dập dòng:

Gửi yêu cầu, Honger đã sẵn sàng để thiết kế giải pháp máy tốt nhất cho bạn!