nhà > tin tức > Máy tháo cuộn đầu kép (DBMT) >

Máy tháo cuộn tự động DBMT

báo chí

Máy tháo cuộn tự động DBMT

đăng:2016-07-19

1. Nó có thể làm vic cùng vi máy ép tóc. Ngưi mua cũng có thể chn phong cách đin không đng cơ

 2.Nó có thể tiết kim thi gian ca cun dây thay đi.

 3.Thích hp cho các bộ phn kim loi, đin t, đin gia dng, đồ chơi và phụ tùng ô tô sn xut ép liên tc.

 4.Các máy giá rẻ nht, cht lưng cao, bo trì thp nht.

 5.Chúng tôi có thể tùy chnh máy.Gửi yêu cầu, Honger đã sẵn sàng để thiết kế giải pháp máy tốt nhất cho bạn!