nhà > Giấy chứng nhận > Giấy chứng nhận CE cho Decoiler, tấm kim loại ép tóc, Press Feeder

Giấy chứng nhận CE cho Decoiler, tấm kim loại ép tóc, Press Feeder

cập nhật2018-05-22
Giấy chứng nhận CE cho Decoiler, tấm kim loại ép tóc, Press Feeder
  • Hiệu lực:
  • 2015-06-28 - 2025-06-27
  • số:
  • 0P150728.SHEDN29
  • cơ quan ban hành:
  • ECM
  • tổ chức Điện thoại:
  • +39 051 6705141


Chứng nhận ECM

Dấu:

Sản phẩm: Bấm thiết bị ngoại vi tự động

(Các) mẫu: GLK4, GLK4-H, GLK3, GLK3-H, GLK2, GLK2-H, GL, GL-H, GL-B, GO, CL, SNL, STL, JM3, RF, AF, CR, NCR , JNC, RNC, RNC-B, RNC-H, NCF-A, GS, NRG, GCF, MT, MT-F, HS, DBMT, FU, SFU, NCP, NCF, TL

Xác minh:

Tiêu chuẩn:

EN ISO 12100: 2010

EN 60204-1: 2006 + AC: 2010

liên quan đến Chỉ thị CE:

2006/42 / EC (Máy móc)

2014/35 / EU (Điện áp thấp)

Ghi chú: (Các) sản phẩm đã được xác minh trên cơ sở tự nguyện. (Các) sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Dấu chứng nhận của ECM, liên quan đến (các) Tiêu chuẩn được liệt kê ở trên. Dấu chứng nhận ở trên có thể được gắn trên (các) sản phẩm phù hợp với quy định ECM về việc phát hành và sử dụng nó. Quy định có thể được tìm thấy tại www.entecerma.it.Whereas Nhà sản xuất chịu trách nhiệm chứng nhận CE của (các) sản phẩm và không được miễn thực hiện tất cả các hoạt động cần thiết trước khi đặt (các) sản phẩm trên thị trường. Nhà sản xuất cũng chịu trách nhiệm duy trì hiệu quả kiểm soát sản xuất nội bộ để đảm bảo (các) sản phẩm tuân thủ Chứng nhận ECM. Giấy chứng nhận này có thể được kiểm tra tính hợp lệ tại www.entecerma.it

Gửi yêu cầu, Honger đã sẵn sàng để thiết kế giải pháp máy tốt nhất cho bạn!